Alcătuire dosar pentru viză SUA

WhatsApp
Orar

Luni-Vineri: 09:00-18:00

Detalii despre vizele de lucru

Dacă doriți să lucrați temporar în Statele Unite pe baza unui statut temporar, conform legii imigrării din Statele Unite, aveți nevoie de o viză specifică, în funcție de timpul muncii pe care urmează să o desfășurați. În cazul majorității categoriilor de lucrători temporari este necesar ca potențialul angajator sau agent să depună o petiție care trebuie să fie aprobată de Serviciile de Cetățenie și Imigrare (USCIS) din Statele Unite înainte ca dumneavoastră să puteți solicita o viză de lucru.

Toți solicitanții de vize din categoriile H, L, O, P și Q trebuie să fie în posesia unei petiții aprobate în numele lor de către USCIS. Petiția, Formularul I-129, trebuie aprobată înainte de a putea solicita o viză de lucru la Ambasadă. La momentul aprobării petiției, angajatorul sau agentul dumneavoastră va primi o Notificare de acțiune, Formularul I-797, care are rolul de notificare a aprobării petiției dumneavoastră. Ofițerul consular va verifica aprobarea petiției dumneavoastră în timpul interviului, cu ajutorul Serviciului de gestionare a informațiilor cu privire la petiții (PIMS) oferit de Departamentul de Stat. Pentru ca aprobarea petiției dumneavoastră să poată fi verificată, trebuie să prezentați la interviu numărul de înregistrare al petiției dumneavoastră I-129. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aprobarea unei petiții nu garantează eliberarea vizei, dacă se constată că nu îndepliniți criteriile pentru eliberarea vizei prevăzute de legea imigrării din Statele Unite.

Ambasada poate procesa cererea dumneavoastră de viză din categoriile H, L, O, P sau Q cu până la 90 de zile înainte de data de începere a angajării, așa cum este aceasta indicată în formularul I-797.

H-1B (ocupație de specialitate)

Viza din categoria H-1B este necesară dacă veniți în Statele Unite pentru a presta servicii în cadrul unui aranjament profesional prestabilit. Pentru a vă califica, trebuie să dețineți o diplomă de licență sau superioară (sau o diplomă echivalentă) în specialitatea în care urmăriți să obțineți un loc de muncă. USCIS va stabili dacă angajarea dumneavoastră se încadrează în categoria ocupațiilor de specialitate și dacă sunteți calificat să prestați serviciile. Angajatorul dumneavoastră trebuie să depună o cerere privind condițiile de muncă la Departamentul Muncii cu privire la termenii și condițiile contractului de muncă încheiat cu dumneavoastră.

H-1B1 – Experți ai acordurilor de liber schimb

Acordurile de liber schimb încheiate cu Chile și Singapore permit cetățenilor calificați din Chile și Singapore, în anumite circumstanțe, să lucreze temporar în Statele Unite. Doar cetățeni ai Chile și Singapore sunt eligibili ca și aplicanți principali, deși soțiile/soții și copiii pot avea altă naționalitate.

Aplicanții pentru viza H-1B1 trebuie să aibă deja o ofertă de contract din partea unui angajator din zona dorită din Statele Unite, dar angajatorul nu trebuie să depună formularul I-129, Petiţia pentru lucrători temporari, iar aplicantul nu trebuie să obţină formularul I-797, Notice of Approval, înainte de solicitarea vizei. Totuşi, petiţionerul trebuie să solicite un certificat pentru lucrători străini la Departamentul de Muncă, înainte de solicitarea vizei.

H-2A (muncitori sezonieri în domeniul agriculturii)

O viză din categoria H-2A permite angajatorilor din Statele Unite să aducă cetățeni străini în Statele Unite pentru a ocupa posturi temporare în domeniul agriculturii pentru care nu sunt disponibili lucrători americani. Clasificarea în categoria vizelor temporare H-2A vi se aplică dacă intenționați să desfășurați temporar munci sau servicii agricole cu caracter temporar sau sezonier în Statele Unite. Angajatorul din Statele Unite (sau o asociație a producătorilor agricoli din Statele Unite, denumită angajator comun) trebuie să depună Formularul I-129, Petiție pentru lucrător temporar, pentru dumneavoastră.

Viza H-2B (muncitori calificați și necalificați)

Această viză este necesară dacă veniți în Statele Unite pentru a ocupa un post care are caracter temporar sau sezonier și pentru care există un deficit de muncitori din rândul cetățenilor americani. Angajatorul dumneavoastră trebuie să obțină un certificat de la Departamentul Muncii care să confirme că nu există muncitori calificaţi în rândul cetăţenilor americani care să fie eligibili pentru tipul de muncă pe care se bazează petiţia.

H-3 (specializare profesională)

O viză din categoria H-3 este necesară dacă veniţi în Statele Unite pentru a beneficia de specializare profesională din partea unui angajator în orice domeniu, altele decât instituţii academice sau de meserii, pentru o perioadă de până la doi ani. Puteţi fi remunerat pentru specializarea dumneavoastră, iar munca în scopul acestei specializări este autorizată. Specializarea nu poate fi utilizată pentru a asigura forţă de muncă productivă şi nu trebuie să fie disponibilă în ţara dumneavoastră natală.

H-4 (persoane aflate în întreținere)

Dacă sunteţi titularul principal al unei vize din categoria H, soţul/soţia sau copilul dumneavoastră necăsătorit (cu vârsta sub 21 de ani) pot primi o viză din categoria H-4 pentru a vă însoţi în Statele Unite. Cu toate acestea, soţul sau soţia/copilul dumneavoastră nu vor avea drept de muncă în Statele Unite.

L-1 (transferuri intra-companie)

O viză din categoria L-1 este necesară dacă sunteţi angajat al unei companii multinaţionale care vă transferă temporar la o sucursală a societăţii mamă, entitate afiliată sau filială a aceleiaşi societăţi din Statele Unite. Compania multinaţională poate fi o organizaţie americană sau una străină. Pentru a vă califica pentru o viză din categoria L-1 trebuie să aveţi o poziţie managerială sau de conducere sau să aveţi cunoştinţe de specialitate şi să fiţi repartizat pe o poziţie la oricare din aceste niveluri în compania din Statele Unite, deşi nu este neapărat necesar să fie aceeaşi poziţie ca cea deţinută anterior. În plus, trebuie să fi fost angajat al unei companii multinaţionale în afara Statelor Unite timp de un an fără întrerupere în perioada de trei ani premergătoare depunerii cererii de admitere în Statele Unite. Puteţi solicita eliberarea unei vize din categoria L-1 doar după ce societatea sau entitatea afiliată din Statele Unite a primit o petiţie aprobată de la USCIS, fie ca petiţie nenominală pe termen nelimitat, fie ca petiţie individuală.

L-2 (persoane aflate în întreţinere)

Dacă sunteţi titularul principal al unei vize din categoria L, soţul/soţia sau copilul dumneavoastră necăsătorit (cu vârsta sub 21 de ani) pot primi această viză derivată. Datorită unei recente modificări a legii, soţul/soţia dumneavoastră pot solicita autorizarea angajării. Soţul/soţia dumneavoastră trebuie să intre în Statele Unite pe baza propriei vize L-2 şi ulterior să depună Formularul I-765 completat (ce poate fi obţinut de la USCIS), împreună cu o taxă de solicitare. Copiii dumneavoastră nu au drept de muncă în Statele Unite.

O

Vizele de tipul O sunt eliberate persoanelor cu abilităţi extraordinare în domeniile ştiinţă, artă, educaţie, afaceri, sport sau cu realizări extraordinare în domeniul producțiilor cinematografice sau de televiziune, precum şi personalului asistent esențial al acestora.

P (artiști, interpreți)

Vizele de tipul P sunt eliberate anumitor sportivi, interpreţi, artişti şi personalului asistent esenţial al acestora care intenţionează să presteze în Statele Unite.

Q

O viză din categoria Q este necesară dacă vă deplasați în Statele Unite pentru a participa la un program internaţional de schimburi culturale în scopul oferirii de pregătire practică, locuri de muncă şi împărtăşirii istoriei, culturii şi tradiţiilor din ţara dumneavoastră natală. Sponsorul programului trebuie să depună pentru dumneavoastră o petiţie, iar petiţia trebuie aprobată de USCIS.

Elementele cererii

Dacă solicitați o viză din categoriile H, L, O, P sau Q, trebuie să prezentați următoarele:

  • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informații despre DS-160.
  • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
  • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele șase luni.
  • Dacă viza este eliberată, vi se poate percepe și o taxă de reciprocitate pentru eliberarea vizei, în funcţie de cetăţenia dumneavoastră. Pagina web a Departamentului de Stat vă poate ajuta să aflaţi dacă trebuie să achitaţi o taxă de reciprocitate pentru eliberarea vizei și valoarea respectivei taxe.
  • Dacă sunteţi solicitant al unei vize din categoria L-1 pe baza unei petiţii nenominale pe termen nelimitat, trebuie să achitați taxa de prevenire și detectare a fraudelor.
  • Numărul de înregistrare tipărit pe petiţia dumneavoastră I-129 aprobată. Nu este necesar să prezentaţi la momentul interviului copii după formularul I-797.

Cum să aplici

1

Dă click pe butonul "Aplică pentru viză" din partea de jos a acestei pagini.

2

Completează formularul, răspunzând tuturor întrebărilor.

3

Urmează să fii contactat prin email de către echipa noastră.

De la clienți

"Recomand cu toată încrederea serviciile domnului Valentin. Locuiesc in Berlin si procesul a fost mai complicat, dar chiar si așa, mi-a obținut o programare in Germania, pe care, singura, cu siguranță nu o obțineam. Foarte profesional, rapid si eficient, ma bucur enorm ca am apelat la el 🙂"

Andreea B.

Viză turistică

"Cu rapiditate, profesionalism si seriozitate ne-a ajutat să depunem actele necesare pt vize. In mai puțin de o săptămână am si primit înapoi pașapoartele! Recomand cu încredere!"

Ionuț P.

Viză turistică