Alcătuire dosar pentru viză SUA

WhatsApp
Orar

Luni-Vineri: 09:00-18:00

Ce perioadă de valabilitate trebuie să aibă paşaportul meu pentru a putea solicita o viză pentru Statele Unite?

Cetățenii români pot călători în SUA cu pașapoarte a căror valabilitate este mai mică de 6 luni, atât timp cât dețin o viză valabilă pentru SUA. Dacă pe timpul șederii în SUA valabilitatea pașaportului expiră, va trebui să solicitați un nou pașaport la cel mai apropiat Consulat al României din Statele Unite.

Îndeplinesc criteriile pentru Programul de renunţare la obligativitatea vizelor?

Îndepliniți criteriile pentru Programul de renunţare la obligativitatea vizelor dacă sunteţi cetăţean al unei ţări incluse în Programul de renunţare la obligativitatea vizelor, deţineţi un paşaport ce permite citirea optică, călătoriţi în scop profesional sau personal, temporar, pentru mai puţin de 90 de zile, îndepliniţi celelalte cerinţe ale programului şi aţi obţinut autorizaţia prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA). Pentru a putea utiliza acest program, trebuie să fiţi cetăţean al unei ţări eligibile pentru VWP. Rezidenţii permanenţi ai ţărilor eligibile pentru programul VWP nu îndeplinesc criteriile VWP, decât dacă sunt în acelaşi timp şi cetăţeni ai unor ţări eligibile pentru programul VWP. Vă recomandăm să consultaţi pagina web a VWP înainte de a călători în Statele Unite, pentru a stabili dacă sunteţi eligibil pentru programul VWP.

Ce este taxa ESTA şi cine trebuie să o achite?

Înregistrarea ESTA este impusă tuturor persoanelor care călătoresc în Statele Unite în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor. Taxa de înregistrare ESTA este în valoare de 21 USD. Taxa poate fi achitată folosind un card de debit sau oricare dintre următoarele carduri de credit: Visa, MasterCard, American Express sau Discover. Terţii (agenţi de turism, membri ai familiei, etc.) pot să achite pentru dumneavoastră taxa ESTA dacă nu aveţi tipul acceptat de card de credit. Dacă înregistrarea ESTA este refuzată, taxa va fi de doar 4 USD.

Dacă sunt un cetățean al unui țări terțe și trăiesc în România, pot solicita o viză temporară în București?

Solicitanţilor li se recomandă, în general, să solicite viza în ţara a cărei cetăţenie o au sau în ţara lor de reşedinţă. Orice persoană care se află legal în România poate solicita o viză în Bucureşti. Cu toate acestea, solicitanţii trebuie să decidă unde să solicite viza având în vedere mai mulţi factori decât comoditatea sau decalarea programării în unitatea lor administrativ-teritorială natală. Un factor ce trebuie avut în vedere, de exemplu, este unitatea consulară cu care solicitantul poate să demonstreze că are cele mai strânse legături. Nu există nicio garanţie că viza va fi eliberată şi nici cu privire la termenul de procesare. Dacă eliberarea vizei este refuzată, taxa de solicitare nu va fi rambursată.

Paşaportul meu a expirat, dar viza pentru Statele Unite este în continuare valabilă. Trebuie să solicit o nouă viză?

Nu. Dacă viza dumneavoastră este valabilă puteti călători în SUA cu ambele paşapoarte (cel vechi şi cel nou) atâta vreme cât viza nu este deteriorată, iar tipul vizei corespunde scopului călătoriei dumneavoastră (ex: viză de turist dacă scopul călătoriei dumneavoastră este turismul). De asemenea, numele şi datele personale trebuie să coincidă în ambele paşapoarte (doar dacă a intervenit schimbarea numelui, în urma căsătoriei, divorţului etc.). De asemenea, cetăţenia trebuie să coincidă în ambele paşapoarte. Dacă numele dumneavoastră s-a schimbat în urma căsătoriei, puteţi călători în Statele Unite cu ambele paşapoarte, împreună cu certificatul de căsătorie.

Cum pot să îmi prelungesc viza?

Valabilitatea vizei nu poate fi prelungită, indiferent de tipul acesteia. Trebuie să solicitaţi eliberarea unei noi vize.

Trebuie să trimit formularul de solicitare a vizei electronic?

Da, trebuie să completaţi formularul DS-160 şi să aveţi cu dumneavoastră o copie tipărită a paginii de confirmare a acestuia când vă prezentaţi pentru interviu la Ambasada S.U.A.

Ce înseamnă o „procedură administrativă“?

Unele cereri de viză impun o procedură administrativă suplimentară care necesită timp suplimentar după interviul dumneavoastră cu ofiţerul consular. Veţi fi informat despre această posibilitate la momentul depunerii cererii.

Ce este Secţiunea 214(b)?

Secţiunea 214(b) face parte din Legea imigrării şi cetăţeniei (INA). Aceasta prevede că: Fiecare străin va fi considerat imigrant până în momentul în care acesta demonstrează în mod satisfăcător ofiţerului consular, la momentul solicitării admiterii, că este îndreptăţit la un statut temporar. Ofiţerii noştri consulari au o sarcină dificilă. Ei trebuie să decidă într-un timp foarte scurt dacă o persoană îndeplineşte criteriile pentru primirea unei vize temporare. În majoritatea cazurilor, decizia este luată în urma unui interviu succint şi a parcurgerii dovezilor prezentate de solicitant în susţinerea legăturilor existente. Pentru a se califica pentru o viză turistică sau de student, un solicitant trebuie să îndeplinească cerinţele secţiunilor 101(a)(15)(B) sau (F) ale INA. Neîndeplinirea acestor cerinţe va duce la refuzul eliberării vizei pe baza secţiunii 214(b) a INA. Motivul cel mai frecvent pentru un astfel de refuz vizează cerinţa ca un potenţial vizitator sau student să aibă o reşedinţă în străinătate pe care nu intenţionează să o abandoneze. Solicitanţii pot demonstra existenţa acestei reşedinţe demonstrând că au legături în străinătate care îi obligă să părăsească Statele Unite la finalul şederii temporare. Legea plasează această sarcină a probei în responsabilitatea solicitantului.

Întrebări?

Ai întrebări neacoperite de lista de mai sus?